Jumat, 22 Februari 2013

Konsep Pengajaran

Pengajaran ialah cara-cara yang digunakan untuk menyampaikan bahan yang hendak diajar. Hasil daripada pengajaran berlakulah perubahan yang relatif kekal dalam tingkah laku atau pengetahuan hasil dari pada pengalaman. Perubahan merupakan suatu penambahan yang baru, dan pengukuhan yang berlaku terhadap anak didik.

1. Pengajaran merupakan satu proses penyampaian ilmu pengetahuan
2. Pengajaran merupakan satu tindakan yang bertujuan untuk membawa perubahan dari segi kepercayaan, nilai dan makna
3. Pengajaran merupakan satu sistem aktiviti yang ditujukan kepada pelajar-pelajar dengan harapan akan membawa perubahan tingkah laku dikalangan mereka.

DAFTAR PUSTAKA 
  Konsep dan Makna Pembelajaran, Prof. Dr. Syaiful Sagala, M.Pd, Alfabet-Bandung


Tidak ada komentar:

Posting Komentar